عامل فروش الکترو موتور سه فاز چینی


عامل فروش الکترو موتور سه فاز چینی :
الکتروموتور چینی فاز شکسته همچنین با عنوان استارت القایی / کارکرد القایی هم شناخته می‌شود که دو پیچه دارد. پیچه استارت از سیم نازکتر و تعداد دور کمتر نسبت به پیچه اصلی برای بوجود آوردن مقاومت بیشتر ساخته شده‌است. همچنین میدان پیچه استارت در زاویه‌ای غیر از آنچه که پیچه اصلی دارد قرار می‌گیرد

عامل فروش الکترو موتور سه فاز چینی

الکتروموتور چینی یا
موتور الکتریکی چینی (
Electric Motor Chinese ) نوعی ماشین است که
انرژی الکتریکی را به حرکت
مکانیکی تبدیل می‌کند.
الکتروموتور چینی توسط اثر
الکترومغناطیس کار می‌کنند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل
جریان الکتریسیته تحت اثر یک
میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی
میدان مغناطیسی اعمال می‌شود. اغلب
موتورهای الکتریکی چینی $دوار هستنند، اما
موتور خطی چینی هم وجود دارند. در یک
موتور دوار بخش متحرک چرخانه یا
روتور و بخش ثابت (که معمولاً درون
موتور است) ایستانه یا
استاتور خوانده می‌شود.در یک
الکتروموتور چینی، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که توسط
میدان مغناطیسی ایجاد شده در استاتور است به حول محور خود میچرخد. هر
الکتروموتور چینی بر اساس ساختارش توسط برق جریان مستقیم DC و یا برق جریان متناوب AC تغذیه میگردد.

الکتروموتور چینی جریان مستقیم یا
الکتروموتور چینی DC

الکتروموتور چینی کلاسیک جریان مستقیم DC دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی بنام کموتاتور جهت
جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می‌کند تا آهنرباهای الکتریکی بوجود آمده در آرمیچر، آهنربای دائمی را در بیرون
آرمیچر جذب و دفع کنند. سرعت دوران
الکتروموتور چینی DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچ‌های
الکتروموتور چینی و بار قرار گرفته بر روی
الکتروموتور چینی یا همان
گشتاور ترمزی بستگی دارد.
سرعت دوران
الکتروموتور چینی
جریان مستقیم DC وابسته به ولتاژ ورودی و گشتاور آن وابسته به جریان عبوری است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم‌پیچها در
سیم‌ پیچی موتور با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. بدلیل اینکه این نوع از
موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.
الکتروموتور چینی یا
موتور الکتریکی چینی (
Electric Motor Chinese ) نوعی ماشین است که
انرژی الکتریکی را به حرکت
مکانیکی تبدیل می‌کند.
الکتروموتور چینی توسط اثر
الکترومغناطیس کار می‌کنند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل
جریان الکتریسیته تحت اثر یک
میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی
میدان مغناطیسی اعمال می‌شود. اغلب
موتورهای الکتریکی چینی $دوار هستنند، اما
موتور خطی چینی هم وجود دارند. در یک
موتور دوار بخش متحرک چرخانه یا
روتور و بخش ثابت (که معمولاً درون
موتور است) ایستانه یا
استاتور خوانده می‌شود.در یک
الکتروموتور چینی، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که توسط
میدان مغناطیسی ایجاد شده در استاتور است به حول محور خود میچرخد. هر
الکتروموتور چینی بر اساس ساختارش توسط برق جریان مستقیم DC و یا برق جریان متناوب AC تغذیه میگردد.

الکتروموتور چینی جریان مستقیم یا
الکتروموتور چینی DC

الکتروموتور چینی کلاسیک جریان مستقیم DC دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی بنام کموتاتور جهت
جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می‌کند تا آهنرباهای الکتریکی بوجود آمده در آرمیچر، آهنربای دائمی را در بیرون
آرمیچر جذب و دفع کنند. سرعت دوران
الکتروموتور چینی DC به مجموعه‌ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچ‌های
الکتروموتور چینی و بار قرار گرفته بر روی
الکتروموتور چینی یا همان
گشتاور ترمزی بستگی دارد.
سرعت دوران
الکتروموتور چینی
جریان مستقیم DC وابسته به ولتاژ ورودی و گشتاور آن وابسته به جریان عبوری است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم‌پیچها در
سیم‌ پیچی موتور با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می‌شود. بدلیل اینکه این نوع از
موتور می‌تواند در سرعت‌های پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای کششی نظیر لوکوموتیوها استفاده می‌کنند.
به هرحال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کموتاتور است. جنس جاروبکها معمولا از گرافیت میباشد. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت دوران
الکتروموتور چینی بالاتر باشد، جاروبک‌ها می‌بایست محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای
الکتروموتور چینی می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت دوران ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص‌الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. برای حل این مشکلات، با جابجا کردن آهنرباهای دائم با آهنرباهای الکتریکی و با قرار دادن آهنرباهای دائم در روی روتور و سیم پیچ‌ها در روی استاتور به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.
همچنین آهنرباهای دائم در روی استاتور یک
الکتروموتور چینی DC را می‌توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. به این نوع
الکتروموتور چینی میدان سیم پیچی شده میگویند. با تغییر مفدار جریان عبوری از سیم پیچهای استاتور (
آهنربای الکتریکی ) می‌توانیم نسبت سرعت/گشتاور
الکتروموتور چینی را تغییر دهیم. اگر سیم پیچی میدان استاتور به صورت سری با
سیم پیچی
آرمیچر قرار داده شود، یک
الکتروموتور چینی گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک
الکتروموتور چینی سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت. می‌توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان استاتور را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای
کشش الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده‌آل است و کاربرد این تکنیک می‌تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.

الکتروموتور چینی DC با تحریک مستقل نیز از انواع دیگر
الکتروموتور چینی جریان مستقیم میباشد. این نوع
الکتروموتور چینی ها نیز مانند سایر
الکتروموتور چینی DC از مزیت گشتاور بالا در لحظه راه اندازی برخوردار هستند. از دیگر انواع
الکتروموتور چینی جریان مستقیم میتوان به
الکتروموتور چینی جریان مستقیم سری،
الکتروموتور چینی جریان مستقیم شنت و
الکتروموتور چینی جریان مستقیم کمپوند اشاره کرد.
یکی از انواع
الکتروموتور چینی DC میدان سیم پیچی شده، موتور FVTE یا
الکتروموتور چینی یونیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده‌است که این
الکتروموتور چینی ها را می‌توان هم با جریان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب کار می‌کنند. اصول کار این
الکتروموتور چینی ها بر این اساس است که وقتی یک
الکتروموتور چینی DC میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) هم‌زمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل این نوع
الکتروموتور چینی بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان متناوب سازگاری داشته باشد (امپدانس و راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و
الکتروموتور چینی نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک
الکتروموتور چینی معادل DC خالص خواهد بود. مزیت این
الکتروموتور چینی ها این است که می‌توان POGH تغذیه AC را روی
الکتروموتور چینی که دارای مشخصه‌های نوعی
الکتروموتور چینی DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این
الکتروموتور چینی ها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعتهای دوران بالا هستند. جنبه منفی این نوع
الکتروموتور چینی ها تعمیر و نگهداری مشکل و قابلیت اطمینان پایین آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می‌شود و در نتیجه این
الکتروموتور چینی ها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند، اما عمومی‌ترین موتورهایFG AC در دستگاه‌هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الکتروموتور چینی جریان متناوب یا
الکتروموتور چینی AC

الکتروموتور چینی القایی AC عمومی‌ترین
الکتروموتور چینی هستند که بعنوان محرکهای مکانیکی صنعتی و همچنین خانگی استفاده می‌شوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع تغذیه جریان متناوب AC از امتیازات اصلی یک
الکتروموتور چینی القایی AC است. انواع متنوعی از
الکتروموتور چینی القایی AC در بازار موجود است.
الکتروموتور چینی مختلف برای کارهای مختلفی مناسب اند. با اینکه طراحی
الکتروموتور چینی القایی AC آسانتر از
الکتروموتور چینی DC است، ولی کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف
الکتروموتور چینی القایی AC نیازمند درکی عمیقتر در طراحی و مشخصات در این نوع
الکتروموتور چینی هاست. این نکته در اساس انواع مختلف، مشخصات آنها، انتخاب شرایط برای کاربریهای مختلف و روشهای کنترل مرکزی یک
الکتروموتور چینی القایی AC را مورد بررسی فرار میدهد.
اساس کار
الکتروموتور چینی القایی
مانند بیشتر
الکتروموتور چینی ها، یک
الکتروموتور چینی القایی AC، یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک قسمت متحرک که در میان آن میگردد به نام روتور دارد، که میان ایندو یک فاصله هوایی دقیق و کارشناسی شده وجود دارد. به طور مجازی همه موتورهای الکتریکی از میدان مغناطیسی دوار برای گرداندن روتورشان استفاده می‌کنند. یک
الکتروموتور چینی سه فاز القایی AC تنها نوعی است که در آن میدان مغناطیسی دوار به طور طبیعی بوسیله استاتور به علت خاصیت سه فاز بودن منبع تغذیه آن تولید می‌شود. در حالی که
الکتروموتور چینی DC به وسیله‌ای الکتریکی یا مکانیکی برای تولید این میدان دوار نیاز دارند. یک
الکتروموتور چینی القایی AC تک فاز نیازمند یک وسیله الکتریکی خارجی برای تولید این میدان مغناطیسی دوار است. در درون هر موتور دو سری آهنربای مغناطیسی تعبیه شده‌است. در یک
الکتروموتور چینی القایی AC یک سری از مغناطیس شونده‌ها به خاطراینکه تغذیه AC به سیم پیچهای استاتور متصل است در استاتور تعبیه شده‌اند. بخاطر طبیعت متناوب تغذیه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نیرویی الکترومغناطیسی به روتور وارد می‌شود (درست شبیه ولتاژی که در ثانویه ترانسفورماتور القا می‌شود). بنابر این سری دیگر از مغناطیس شونده‌ها خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کنند. -نام
الکتروموتور چینی القایی از اینجاست-. تعامل میان این مگنت‌ها انرژی چرخیدن یا تورک (گشتاور) را فراهم می‌آورد. در نتیجه محور
الکتروموتور چینی در جهت گشتاور بوجود آمده چرخش می‌کند.

استاتور

استاتور از چندین لایه ورق نازک ار
آلیاژ
آهن و
سیلیسیم ساخته شده‌است. این قطعات بصورت یک سیلندر تو خالی به هم منگنه و محکم شده اند(هسته استاتور) با شیارهایی که موازی یکدیگر ایجاد شده اند. سیم پیچهایی از سیم روکش دار در این شیارها جاسازی شده‌اند. هر گروه از کلافها با هسته‌ای که آن را فرا گرفته یک آهنربای مغناطیسی (با دو پل) را برای کار کردن با تغذیه AC شکل می‌دهد. تعداد قطبهای یک
الکتروموتور چینی القایی AC به اتصال درونی کلافهای استاتوربستگی دارد. کلافهای استاتور مستقیماً به منبع انرژی الکتریکی متصل اند. آنها به صورتی متصل اند که با برقراری تغذیه AC یک میدان مغناطیسی چرخنده تولید می‌شود.

روتور

روتور از چندین ورق مجزای باریک
فولادی که میانشان میله‌هایی از
مس یا
آلومینیم تعبیه شده ساخته شده‌است. در رایجترین نوع روتور (روتور قفس سنجابی) این میله‌ها در انتهای خود به صورت الکتریکی و مکانیکی بوسیله حلقه‌هایی به هم متصل شده‌اند. تقریباً 90 درصد از
الکتروموتور چینی القایی دارای
روتور قفس سنجابی می‌باشند و این به خاطر آن است که این نوع روتور ساختاری مستحکم و ساده دارد. این روتور از هسته‌ای چند تکه استوانه‌ای با محوری که شکافهای موازی برای جای دادن میله های رسانا درون آن دارد تشکیل شده‌است. هر شکاف یک میله مسی یا
آلومنیومی یا
آلیاژی را شامل می‌شود. در این میله‌ها به طور دائمی بوسیله حلقه‌های انتهایی آنها یک مدار اتصال کوتاه برقرار است. چون این نوع مونتاژ درست شبیه قفس سنجاب است، این نام برای آن انتخاب شده‌است. میله‌ های روتور دقیقاً با محور موازی نیستند. در عوض به دو دلیل مهم قدری اریب نصب می‌شوند. دلیل اول آنکه
الکتروموتور چینی با کاهش صدای
مغناطیسی بدون صدا کارکرده و دلیل دوم آن است که گرایش روتور به قفل کردن کمتر شود. دندانه‌های روتور به خاطر جذب مغناطیسی مستقیم تلاش می‌کنند که در مقابل دندانه‌های استاتور باقی بمانند. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تعداد دندانه‌های روتور و استاتور برابر باشند. روتور بوسیله یاتاقان هایی در دو انتهای محور روتور نصب میشود که یک انتهای محور در حالت طبیعی برای انتقال نیرو بلندتر از طرف دیگر گرفته می‌شود. ممکن است بعضی
الکتروموتور چینی محوری فرعی در طرف دیگر(غیر از طرف منتقل کننده نیرو) برای اتصال دستگاههای حسگر وضعیت محور و سرعت داشته باشند. بین استاتور و روتور شکافی هوایی موجود است. بعلت القای مغناطیسی انرژی از استاتور به روتور منتقل می‌شود. گشتاور تولید شده به روتور نیرو داده و سپس برای چرخیدن به آن نیرو وارد می‌کند. صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد کلی برای دوران یکی است.
انواع
الکتروموتور چینی القایی
عموماً دسته بندی
الکتروموتور چینی القایی براساس تعداد پیچه ها یا همان کلاف ‌های استاتور است که عبارتند از:

الکتروموتور چینی القایی تک فاز

الکتروموتور چینی القایی سه فاز

الکتروموتور چینی القایی تک فاز
در بین انواع
الکتروموتور چینی ، از
الکتروموتور چینی القایی AC تکفاز بیشتر استفاده می‌شود. منطقی است که باید این نوع از
الکتروموتور چینی دارای قیمت پایین تر و هزینه نگهداری کمتر باشد. موتور القایی AC تک فاز بهترین مصداق این توصیف است. آن طور که از نام آن برمی آید، این نوع از
الکتروموتور چینی تنها یک پیچه یا یک کلاف (کلاف اصلی) دارد و با یک منبع تغذیه متناوب تک فاز کار می‌کند. در تمام
الکتروموتور چینی القایی تک فاز، روتور از نوع قفس سنجابی است.
الکتروموتور چینی تک فاز القایی خودراه انداز نیست. هنگامی که
الکتروموتور چینی به یک منبع تغذیه تک فاز متصل است پیچه یا همان کلاف اصلی دارای جریانی متناوب می‌شود. این جریان متناوب میدان مغناطیسی ای ضربانی تولید می‌کند. به سبب القا، روتور تحریک می‌شود. چون میدان مغناطیسی اصلی ضربانی است گشتاوری که برای چرخش
الکتروموتور چینی لازم است بوجود نمی‌آید و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن می‌شود. از این رو
الکتروموتور چینی القایی تک فاز به دستگاه آغازگری (استارتر) نیاز دارد که می‌تواند ضربات آغازی را برای چرخش موتور تولید کند. دستگاه آغازگر
الکتروموتور چینی القایی تک فاز اساساً پیچه‌ای اضافی در استاتور است (پیچه کمکی یا راه انداز). پیچه استارت می‌تواند دارای خازنهای سری ویا سوئیچ گریز از مرکز باشد. هنگامی که ولتاژ تغذیه برقرار است جریان در پیچه اصلی بسبب مقاومت پیچه اصلی ولتاژ تغذیه را افت می‌دهد (ولتاژ به جریان تبدیل می‌شود). در همین حین جریان در پیچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزایش ولتاژ تغذیه تبدیل می‌شود. فعل و انفعال میان میدانهای مغناطیسی که پیچه اصلی و دستگاه استارت (شامل پیچه کمکی و خازن) می‌سازند میدان برایندی می‌سازند که در جهتی گردش می‌کند. محور
الکتروموتور چینی گردش را در جهت این میدان برایند آغاز می‌کند. هنگامی که
الکتروموتور چینی به 75 درصد دور مجاز خود می‌رسد یک سوئیچ گریز از مرکز پیچه استارت را از مدار خارج می‌کند. از این لحظه به بعد
الکتروموتور چینی تک فاز می‌تواند گشتاور کافی را برای ادامه کارکرد خود نگه دارد. بجز انواع خاص، عموما همه
الکتروموتور چینی تک فاز فقط برای کاربری‌های کمتر از 3 اسب بخار استفاده می‌شوند. بسته به انواع تکنیکهای استارت،
الکتروموتور چینی القایی تک فاز AC در انواعی به شرح ذیل قرار دارند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با فاز شکسته

الکتروموتور چینی فاز شکسته همچنین با عنوان استارت القایی / کارکرد القایی هم شناخته می‌شود که دو پیچه دارد. پیچه استارت از سیم نازکتر و تعداد دور کمتر نسبت به پیچه اصلی برای بوجود آوردن مقاومت بیشتر ساخته شده‌است. همچنین میدان پیچه استارت در زاویه‌ای غیر از آنچه که پیچه اصلی دارد قرار می‌گیرد که سبب آغاز چرخش محور
الکتروموتور چینی میگردد. پیچه اصلی که از سیم ضخیم تری ساخته شده‌است
الکتروموتور چینی را همیشه درحالت چرخش باقی نگه می‌دارد. گشتاور آغازین کم است مثلاً 100 تا 175 درصد گشتاور نامی است.
الکتروموتور چینی برای استارت جریانی زیاد طلب می‌کند، که تقریباً 700 تا 1000 درصد جریان نامی است. گشتاور حداکثر تولید شده نیز در محدوده 250 تا 350 درصد از گشتاور نامی می‌باشد.کاربریهای خوب برای
الکتروموتور چینی فاز شکسته شامل سنگ سمباده های کوچک، دمنده‌ها و فنهای کوچک و دیگر دستگاههایی با نیاز به گشتاور آغازین کم و با نیاز به قدرت 1/20 تا 1/3 اسب بخار می‌باشد.این
الکتروموتور چینی ها در کاربریهایی که نیاز به روشن و خاموش کردنهای پیاپی و یا نیاز به گشتاور زیاد دارند مناسب نمیباشند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با استارت خازنی
این نوع همان
الکتروموتور چینی با فاز شکسته، اصلاح شده با خازنی سری با آن برای بهبود استارت است. همانند
الکتروموتور چینی معمولی با فاز شکسته، این نوع
الکتروموتور چینی یک سوئیچ گریز از مرکز داشته که هنگامی که محور
الکتروموتور چینی به 75 درصد سرعت نامی می‌رسد، پیچه استارت را از مدار خارج می‌نماید. از آنجا که خازن در مدار استارت است، گشتاور استارت بیشتری تولید می‌کند که معمولاً در حدود 200 تا 400 درصد گشتاور نامی است و جریان استارت معمولاً بین 450 تا 575 درصد جریان نامی است که بسیار کمتر از
الکتروموتور چینی با فاز شکسته و بعلت سیم ضخیمتر در مدار استارت است. نوع اصلاح شده‌ای از
الکتروموتور چینی با استارت خازنی،
الکتروموتور چینی با استارت مقاومتی است. در این نوع
الکتروموتور چینی خازن استارت با یک مقاومت جایگزین شده‌است.
الکتروموتور چینی با استارت مقاومتی در کاربریهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان گشتاور استارت، کمتر از مقداری که
الکتروموتور چینی با استارت خازنی تولید می‌کند لازم است. صرف نظر از هزینه، این
الکتروموتور چینی امتیازات عمده‌ای نسبت به
الکتروموتور چینی با استارت خازنی ندارد. این
الکتروموتور چینی ها در انواع مختلف کاربریهای پولی و تسمه‌ای مانند تسمه نقاله‌های کوچک و در پمپها، دمنده‌های بزرگ و کاربریهای چرخ دنده‌ای به خوبی استفاده می‌شوند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با خازن دائمی اسپلیت
این
الکتروموتور چینی تک فاز نوعی خازن دائماً متصل به صورت سری به پیچه استارت دارد. این کار سبب آن می‌شود که پیچه استارت تازمانی که محور
الکتروموتور چینی به سرعت چرخش نامی خود برسد بصورت پیچه‌ای کمکی عمل کند. از آنجا که خازن عملکرد اصلی، باید برای استفاده مداوم طراحی شده باشد، نمی‌تواند توان استارتی معادل یک
الکتروموتور چینی استارت خازنی ایجاد نماید. گشتاور استارت یک
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی معمولاً کم و در حدود 30 تا 150 درصد گشتاور نامی‌است.
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی، جریان راه اندازی پایینی دارند که معمولاً در کمتر از 200 درصد جریان نامی است که آنها را برای کاربریهایی دارای پریود‌های خاموش-روشن با سرعت بالا بسیار مناسب می‌سازد. این
الکتروموتور چینی تک فاز امتیازات فراوانی دارند. طراحی
الکتروموتور چینی براحتی برای استفاده با کنترل کننده‌های سرعت دوران می‌تواند اصلاح شود. همچنین می‌توانند برای بازدهی بهینه و ضریب توان بالا در بار نامی طراحی شوند. آنها به عنوان قابل اطمینان‌ترین
الکتروموتور چینی تک فاز مطرح می‌شوند. مخصوصا به این خاطر که به سوئیچ گریز از مرکز نیازی ندارند. این
الکتروموتور چینی ها بسته به طراحیشان کاربری بسیار متنوعی دارند که شامل فنها، دمنده‌ها با نیاز به گشتاور استارت کم و پریودهای کاری غیر دائمی مانند بازکننده‌های درب گاراژها می‌شود.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC استارت با خازن / کارکرد با خازن
این
الکتروموتور چینی تک فاز، همانند
الکتروموتور چینی با استارت خازنی، خازنی از نوع استارتی در حالت سری با پیچه کمکی برای گشتاور زیاد استارت دارد. همچنین مانند یک
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی، خازنی از نوع کارکرد دائم دارد که درکنار خازن استارت در حالت سری با پیچه کمکی است که بعد از شروع به کار
الکتروموتور چینی از مدار خارج می‌شود. این حالت سبب بوجود آمدن گشتاوری اضافی می‌شود. این نوع
الکتروموتور چینی تک فاز می‌تواند برای بازده بیشتر طراحی شود. این
الکتروموتور چینی بخاطر خازنهای کارکرد دائم و استارت و سوئیچ گریز از مرکز آن نسبتا پرهزینه‌است. این
الکتروموتور چینی می‌تواند در بسیاری از کاربریهایی که از هر
الکتروموتور چینی تک فاز دیگری انتظار می‌رود استفاده شود. این کاربریها شامل ماشینهای مرتبط با چوب، کمپرسورهای هوا، پمپهای آب فشار قوی، پمپهای تخلیه و دیگر کاربردهای نیازمند گشتاورهای بالا می‌شوند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با قطب سایه دار (با حلقه اتصال کوتاه)

الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه دار فقط یک پیچه یا کلاف اصلی دارند و پیچه یا کلاف راه انداز ندارند. استارت خوردن بوسیله طرح خاص آن که حلقه پیوسته مسی ای را دور قسمت کوچکی از هر قطب
الکتروموتور چینی حلقه می‌کند انجام می‌شود. این سایه که قطب را دو تکه می‌کند سبب می‌شود که میدان مغناطیسی ای ضعیفتر در ناحیه سایه خورده نسبت به قسمت دیگر و در کنار آن بوجود آید. تعامل میان میدانها محور را به چرخش وامی دارد. چون
الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه خورده پیچه استارت، سوئیچ استارت ویا خازن ندارد از نظر الکتریکی ساده و ارزان است. همچنین سرعت آن را صرفا با تغییر ولتاژ یا بوسیله یک پیچه با چند دور مختلف می‌توان کنترل کرد. ساختار
الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه خورده از نظر مکانیکی اجازه تولید انبوه را می‌دهد. درحقیقت این
الکتروموتور چینی به
الکتروموتور چینی یکبار مصرف معروفند. بدین معنی که جایگزین کردن آنها ارزانتر از تعمیر آنهاست.
الکتروموتور چینی تک فاز های با قطب سایه دار مشخصات مثبت زیادی دارند. اما چندین مورد عیب هم دارند. گشتاور استارت کم آن معمولاً 25 تا 75 درصد گشتاور نامی است. آنها
الکتروموتور چینی با اتلاف بالا هستند که سرعتی حدود 7 تا 10 درصد سرعت سنکرون دارند. عموماً بازده این نوع
الکتروموتور چینی بسیار پایین است (کمتر از 20 درصد). هزینه اولیه پایین آن را برای قدرت کمتر یا کاربردهای با کار کمتر مناسب می‌سازد. شاید وسیعترین استفاده از آنها در فنهای چند سرعته برای استفاده خانگی است. ولی گشتاور کم،
الکتروموتور چینی تک فاز دارای قطب سایه دار را برای بیشتر کاربریهای صنعتی یا تجاری که در آنها کار مداوم یا پریود‌های گردش بیشتر معمول است غیر قابل استفاده می‌کند.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز
برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از
الکتروموتور چینی القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این
الکتروموتور چینی از اختلاف فاز موجود بین فازهای منبع تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک
میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می‌کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی‌های مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریق
القای الکترومغناطیسی
میدان مغناطیسی دوار در این هادی‌ها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می‌شود که محور
الکتروموتور چینی سه فاز در جهت گردش میدان به حرکت در آید.
این نوع از
الکتروموتور چینی با نام
الکتروموتور چینی القایی معروف است. برای اینکه محور این
الکتروموتور چینی به حرکت درآید بایستی همواره محور
الکتروموتور چینی با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به
الکتروموتور چینی بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع
الکتروموتور چینی در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به
موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است. به سیم پیچهای روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در
الکتروموتور چینی همزمان وجود دارد،
الکتروموتور چینی سه فاز به صورت همزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز، به گردش در می‌آید.
الکتروموتور چینی همزمان (
سنکرون ) را می‌توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.
سرعت یک
الکتروموتور چینی AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان مغناطیسی استاتور، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در این نوع از
الکتروموتور چینی را می‌توان با داشتن دسته سیم پیچهای مختلف با تعداد قطبهای مختلف در بخش استاتور که با استفاده از آنها سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. همچنین با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه، میتوان کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت این نوع از
الکتروموتور چینی را داشت.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز قفس سنجابی
تقریباً 90 درصد از
الکتروموتور چینی القایی AC سه فاز از این نوعند. که
روتور آنها از نوع
قفس سنجابی است که قبلا توضیح داده شد. محدوده‌های طبقه بندی نیروی آنها از یک سوم تا چند صد اسب بخار است.
الکتروموتور چینی سه فاز از این نوع که در محدوده یک اسب بخار به بالا قرار دارند در مقایسه با
الکتروموتور چینی مشابه تک فاز کم هزینه ترند و می‌توانند در زمان
استارت با بارهای سنگینتر کار کنند.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز
قفس سنجابی با
روتور سیم پیچی شده (
اسلیپ رینگ )

الکتروموتور چینی با حلقه لغزان یا
الکتروموتور چینی با روتور سیم پیچی شده، نوعی از
الکتروموتور چینی القایی قفس سنجابی است. درحالی که
استاتور در این
الکتروموتور چینی همانند
الکتروموتور چینی قفس سنجابی است یک سری از پیچها را روی روتور خود دارد که در حالت مدارکوتاه نیستند ولی به یک سری از رینگهای لغزان ختم می‌شوند. این پیچه‌ها در اضافه کردن مقاومتها و خازنهای خارجی سودمندند. لغزش لازم برای تولید گشتاور حداکثر نهایی مستقیماً با مقاومت روتور متناسب است. در
الکتروموتور چینی با حلقه لغزان مقاومت موثر روتور با اضافه کردن مقاومت خارجی میان حلقه‌های لغزان کاهش میابد. بنابراین امکان بدست آوردن لغزش بیشتر و همچنین گشتاور حداکثر نهایی در سرعتهای کمتر وجود دارد. یک مقاومت خارجی می‌تواند در سرعت تقریباً صفر را نتیجه دهد که گشتاو حداکثر نهایی بسیار زیادی با جریان استارت کم را تولید می‌کند. هنگامی که محور
الکتروموتور چینی شتاب می‌گیرد مقدار مقاومت می‌تواند کاهش یابد تا مشخصات
الکتروموتور چینی برای کارهایی با فشار کاری زیاد مناسب شود. هنگامی که
الکتروموتور چینی به سرعت دوران نامی می‌رسد خازنهای خارجی از مدار خارج می‌شوند و این یدین معنی است که اکنون
الکتروموتور چینی به عنوان یک
الکتروموتور چینی القایی استاندارد کار می‌کند.
این نوع
الکتروموتور چینی برای فشارهای استاتیکی ثابت که درآنها گشتاور نهایی باید در سرعت تقریباً صفر تولید شده و
الکتروموتور چینی درکمترین زمان و با کمترین مصرف جریان تا سرعت نامی شتاب گیرد ایده‌آل است. قسمت انتهایی
الکتروموتور چینی با حلقه لغزان که در آن حلقه‌ها به همراه مجموعه جاروبکها است به نگهداری منظم نیاز داردکه از نظر قیمت، استاندارد بودن آن را به عنوان یک
الکتروموتور چینی القایی قفس سنجابی غیر ممکن می‌کند. اگر پیچه‌ها کوتاهتر شده و استارت زده شود معمولاً جریان بالا از روتور در حالت توقف عبورمی کند که در حد 1400 درصد است. درحالیکه در این حالت درآن گشتاوری در حد 60 درصد تولید می‌نماید که در بسیاری از کاربریها امکان پشتیبانی چنین موردی نیست. با تغییر مقاومتهای روتور منحنی سرعت گشتاور تعدیل می‌گردد که بدین وسیله سرعتی که درآن
الکتروموتور چینی در بار مشخصی کارمی کند تعدیل می‌شود. مقدار اضافه بار می‌تواند سرعت را تا 50درصد سرعت سنکرون کاهش دهد. خصوصاً هنگامی که بار، از انواعی با نیاز به گشتاور – سرعتهای مختلف مثل پرسهای چاپ یا کمپرسورها است. کاهش سرعت تا زیر 50درصد بازده را به خاطر اتلاف انرژی در مقاومتها به شدت کاهش می‌دهد. این نوع
الکتروموتور چینی در کاربریهایی با چرخش با گشتاور و سرعتهای مختلف مانند پرسهای چاپ، کمپرسورها، تسمه نقاله‌ها، بالابر‌ها و آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الکتروموتور چینی پله ای یا
سرو
نوع دیگری از
الکتروموتور چینی ،
الکتروموتور چینی
پله‌ای یا
سرو موتور است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهایی با کنترل الکترونیکی روشن-خاموش شدن خارجی، کنترل می‌شود. یک
الکتروموتور چینی پله‌ای ترکیبی از یک
الکتروموتور چینی DC و یک
سلونوئید است.

الکتروموتور چینی پله‌ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالتهای موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما
الکتروموتور چینی پله‌ای کنترل شده، می‌توانند بسیار آرام بچرخند.
الکتروموتور چینی پله‌ای کنترل شده با رایانه یکی از فرم‌های سیستم‌های تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان بار باشند.

الکتروموتور چینی خطی
یک
الکتروموتور چینی خطی اساساً یک
الکتروموتور چینی است که از حالت دوار درآمده تا بجای اینکه یک گشتاور گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان
الکترومغناطیسی سیار در طولش، بوجود آورد.
الکتروموتور چینی خطی اغلب
الکتروموتور چینی القایی یا پله‌ای هستند.
به هرحال در طراحی کلاسیک محدودیت‌های متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کموتاتور است. جنس جاروبکها معمولا از گرافیت میباشد. سایش جاروبک‌ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت دوران
الکتروموتور چینی بالاتر باشد، جاروبک‌ها می‌بایست محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای
الکتروموتور چینی می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت دوران ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص‌الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. برای حل این مشکلات، با جابجا کردن آهنرباهای دائم با آهنرباهای الکتریکی و با قرار دادن آهنرباهای دائم در روی روتور و سیم پیچ‌ها در روی استاتور به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.
همچنین آهنرباهای دائم در روی استاتور یک
الکتروموتور چینی DC را می‌توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. به این نوع
الکتروموتور چینی میدان سیم پیچی شده میگویند. با تغییر مفدار جریان عبوری از سیم پیچهای استاتور (
آهنربای الکتریکی ) می‌توانیم نسبت سرعت/گشتاور
الکتروموتور چینی را تغییر دهیم. اگر سیم پیچی میدان استاتور به صورت سری با
سیم پیچی
آرمیچر قرار داده شود، یک
الکتروموتور چینی گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک
الکتروموتور چینی سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت. می‌توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان استاتور را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای
کشش الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده‌آل است و کاربرد این تکنیک می‌تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.

الکتروموتور چینی DC با تحریک مستقل نیز از انواع دیگر
الکتروموتور چینی جریان مستقیم میباشد. این نوع
الکتروموتور چینی ها نیز مانند سایر
الکتروموتور چینی DC از مزیت گشتاور بالا در لحظه راه اندازی برخوردار هستند. از دیگر انواع
الکتروموتور چینی جریان مستقیم میتوان به
الکتروموتور چینی جریان مستقیم سری،
الکتروموتور چینی جریان مستقیم شنت و
الکتروموتور چینی جریان مستقیم کمپوند اشاره کرد.
یکی از انواع
الکتروموتور چینی DC میدان سیم پیچی شده، موتور FVTE یا
الکتروموتور چینی یونیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده‌است که این
الکتروموتور چینی ها را می‌توان هم با جریان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب کار می‌کنند. اصول کار این
الکتروموتور چینی ها بر این اساس است که وقتی یک
الکتروموتور چینی DC میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) هم‌زمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل این نوع
الکتروموتور چینی بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان متناوب سازگاری داشته باشد (امپدانس و راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و
الکتروموتور چینی نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک
الکتروموتور چینی معادل DC خالص خواهد بود. مزیت این
الکتروموتور چینی ها این است که می‌توان POGH تغذیه AC را روی
الکتروموتور چینی که دارای مشخصه‌های نوعی
الکتروموتور چینی DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این
الکتروموتور چینی ها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعتهای دوران بالا هستند. جنبه منفی این نوع
الکتروموتور چینی ها تعمیر و نگهداری مشکل و قابلیت اطمینان پایین آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می‌شود و در نتیجه این
الکتروموتور چینی ها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند، اما عمومی‌ترین موتورهایFG AC در دستگاه‌هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الکتروموتور چینی جریان متناوب یا
الکتروموتور چینی AC

الکتروموتور چینی القایی AC عمومی‌ترین
الکتروموتور چینی هستند که بعنوان محرکهای مکانیکی صنعتی و همچنین خانگی استفاده می‌شوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع تغذیه جریان متناوب AC از امتیازات اصلی یک
الکتروموتور چینی القایی AC است. انواع متنوعی از
الکتروموتور چینی القایی AC در بازار موجود است.
الکتروموتور چینی مختلف برای کارهای مختلفی مناسب اند. با اینکه طراحی
الکتروموتور چینی القایی AC آسانتر از
الکتروموتور چینی DC است، ولی کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف
الکتروموتور چینی القایی AC نیازمند درکی عمیقتر در طراحی و مشخصات در این نوع
الکتروموتور چینی هاست. این نکته در اساس انواع مختلف، مشخصات آنها، انتخاب شرایط برای کاربریهای مختلف و روشهای کنترل مرکزی یک
الکتروموتور چینی القایی AC را مورد بررسی فرار میدهد.
اساس کار
الکتروموتور چینی القایی
مانند بیشتر
الکتروموتور چینی ها، یک
الکتروموتور چینی القایی AC، یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک قسمت متحرک که در میان آن میگردد به نام روتور دارد، که میان ایندو یک فاصله هوایی دقیق و کارشناسی شده وجود دارد. به طور مجازی همه موتورهای الکتریکی از میدان مغناطیسی دوار برای گرداندن روتورشان استفاده می‌کنند. یک
الکتروموتور چینی سه فاز القایی AC تنها نوعی است که در آن میدان مغناطیسی دوار به طور طبیعی بوسیله استاتور به علت خاصیت سه فاز بودن منبع تغذیه آن تولید می‌شود. در حالی که
الکتروموتور چینی DC به وسیله‌ای الکتریکی یا مکانیکی برای تولید این میدان دوار نیاز دارند. یک
الکتروموتور چینی القایی AC تک فاز نیازمند یک وسیله الکتریکی خارجی برای تولید این میدان مغناطیسی دوار است. در درون هر موتور دو سری آهنربای مغناطیسی تعبیه شده‌است. در یک
الکتروموتور چینی القایی AC یک سری از مغناطیس شونده‌ها به خاطراینکه تغذیه AC به سیم پیچهای استاتور متصل است در استاتور تعبیه شده‌اند. بخاطر طبیعت متناوب تغذیه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نیرویی الکترومغناطیسی به روتور وارد می‌شود (درست شبیه ولتاژی که در ثانویه ترانسفورماتور القا می‌شود). بنابر این سری دیگر از مغناطیس شونده‌ها خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کنند. -نام
الکتروموتور چینی القایی از اینجاست-. تعامل میان این مگنت‌ها انرژی چرخیدن یا تورک (گشتاور) را فراهم می‌آورد. در نتیجه محور
الکتروموتور چینی در جهت گشتاو بوجود آمده چرخش می‌کند.
استاتور
استاتور از چندین لایه ورق نازک ار آلیاژ آهن و سیلیسیم ساخته شده‌است. این قطعات بصورت یک سیلندر تو خالی به هم منگنه و محکم شده اند(هسته استاتور) با شیارهایی که موازی یکدیگر ایجاد شده اند. سیم پیچهایی از سیم روکش دار در این شیارها جاسازی شده‌اند. هر گروه از کلافها با هسته‌ای که آن را فرا گرفته یک آهنربای مغناطیسی (با دو پل) را برای کار کردن با تغذیه AC شکل می‌دهد. تعداد قطبهای یک
الکتروموتور چینی القایی AC به اتصال درونی کلافهای استاتوربستگی دارد. کلافهای استاتور مستقیماً به منبع انرژی الکتریکی متصل اند. آنها به صورتی متصل اند که با برقراری تغذیه AC یک میدان مغناطیسی چرخنده تولید می‌شود.
روتور
روتور از چندین ورق مجزای باریک فولادی که میانشان میله‌هایی از مس یا آلومینیم تعبیه شده ساخته شده‌است. در رایجترین نوع روتور (روتور قفس سنجابی) این میله‌ها در انتهای خود به صورت الکتریکی و مکانیکی بوسیله حلقه‌هایی به هم متصل شده‌اند. تقریباً 90 درصد از
الکتروموتور چینی القایی دارای روتور قفس سنجابی می‌باشند و این به خاطر آن است که این نوع روتور ساختاری مستحکم و ساده دارد. این روتور از هسته‌ای چند تکه استوانه‌ای با محوری که شکافهای موازی برای جای دادن میله های رسانا درون آن دارد تشکیل شده‌است. هر شکاف یک میله مسی یا آلومنیومی یا آلیاژی را شامل می‌شود. در این میله‌ها به طور دائمی بوسیله حلقه‌های انتهایی آنها یک مدار اتصال کوتاه برقرار است. چون این نوع مونتاژ درست شبیه قفس سنجاب است، این نام برای آن انتخاب شده‌است. میله‌ های روتور دقیقاً با محور موازی نیستند. در عوض به دو دلیل مهم قدری اریب نصب می‌شوند. دلیل اول آنکه
الکتروموتور چینی با کاهش صدای مغناطیسی (برای آنکه از هارمونیکها در شکافها کاسته میشود)، بدون صدا کارکرده و دلیل دوم آن است که گرایش روتور به قفل کردن کمتر شود. دندانه‌های روتور به خاطر جذب مغناطیسی مستقیم تلاش می‌کنند که در مقابل دندانه‌های استاتور باقی بمانند. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تعداد دندانه‌های روتور و استاتور برابر باشند. روتور بوسیله یاتاقان هایی در دو انتهای محور روتور نصب میشود که یک انتهای محور در حالت طبیعی برای انتقال نیرو بلندتر از طرف دیگر گرفته می‌شود. ممکن است بعضی
الکتروموتور چینی ها محوری فرعی در طرف دیگر(غیر از طرف منتقل کننده نیرو) برای اتصال دستگاههای حسگر وضعیت محور و سرعت داشته باشند. بین استاتور و روتور شکافی هوایی موجود است. بعلت القای مغناطیسی انرژی از استاتور به روتور منتقل می‌شود. گشتاور تولید شده به روتور نیرو داده و سپس برای چرخیدن به آن نیرو وارد می‌کند. صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد کلی برای دوران یکی است.
انواع
الکتروموتور چینی القایی
عموماً دسته بندی
الکتروموتور چینی القایی براساس تعداد پیچه ها یا همان کلاف ‌های استاتور است که عبارتند از:

الکتروموتور چینی القایی تک فاز

الکتروموتور چینی القایی سه فاز

الکتروموتور چینی القایی تک فاز
در بین انواع
الکتروموتور چینی ها، از
الکتروموتور چینی القایی AC تکفاز بیشتر استفاده می‌شود. منطقی است که باید این نوع از
الکتروموتور چینی دارای قیمت پایین تر و هزینه نگهداری کمتر باشد. موتور القایی AC تک فاز بهترین مصداق این توصیف است. آن طور که از نام آن برمی آید، این نوع از
الکتروموتور چینی تنها یک پیچه یا یک کلاف (کلاف اصلی) دارد و با یک منبع تغذیه متناوب تک فاز کار می‌کند. در تمام
الکتروموتور چینی القایی تک فاز، روتور از نوع قفس سنجابی است.
الکتروموتور چینی تک فاز القایی خودراه انداز نیست. هنگامی که
الکتروموتور چینی به یک منبع تغذیه تک فاز متصل است پیچه یا همان کلاف اصلی دارای جریانی متناوب می‌شود. این جریان متناوب
میدان مغناطیسی ای ضربانی تولید می‌کند. به سبب القا، روتور تحریک می‌شود. چون
میدان مغناطیسی اصلی ضربانی است گشتاوری که برای چرخش
الکتروموتور چینی لازم است بوجود نمی‌آید و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن می‌شود. از این رو
الکتروموتور چینی القایی تک فاز به دستگاه آغازگری (استارتر) نیاز دارد که می‌تواند ضربات آغازی را برای چرخش موتور تولید کند. دستگاه آغازگر
الکتروموتور چینی القایی تک فاز اساساً پیچه‌ای اضافی در استاتور است (پیچه کمکی یا راه انداز). پیچه استارت می‌تواند دارای خازنهای سری ویا سوئیچ گریز از مرکز باشد. هنگامی که ولتاژ تغذیه برقرار است جریان در پیچه اصلی بسبب مقاومت پیچه اصلی ولتاژ تغذیه را افت می‌دهد (ولتاژ به جریان تبدیل می‌شود). در همین حین جریان در پیچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزایش ولتاژ تغذیه تبدیل می‌شود. فعل و انفعال میان میدانهای مغناطیسی که پیچه اصلی و دستگاه استارت (شامل پیچه کمکی و خازن) می‌سازند میدان برایندی می‌سازند که در جهتی گردش می‌کند. محور
الکتروموتور چینی گردش را در جهت این میدان برایند آغاز می‌کند. هنگامی که
الکتروموتور چینی به 75 درصد دور مجاز خود می‌رسد یک سوئیچ گریز از مرکز پیچه استارت را از مدار خارج می‌کند. از این لحظه به بعد
الکتروموتور چینی تک فاز می‌تواند گشتاور کافی را برای ادامه کارکرد خود نگه دارد. بجز انواع خاص، عموما همه
الکتروموتور چینی تک فاز فقط برای کاربری‌های کمتر از 3 اسب بخار استفاده می‌شوند. بسته به انواع تکنیکهای استارت،
الکتروموتور چینی القایی تک فاز AC در انواعی به شرح ذیل قرار دارند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با
فاز شکسته

الکتروموتور چینی فاز شکسته همچنین با عنوان استارت القایی / کارکرد القایی هم شناخته می‌شود که دو پیچه دارد. پیچه استارت از سیم نازکتر و تعداد دور کمتر نسبت به پیچه اصلی برای بوجود آوردن مقاومت بیشتر ساخته شده‌است. همچنین میدان پیچه استارت در زاویه‌ای غیر از آنچه که پیچه اصلی دارد قرار می‌گیرد که سبب آغاز چرخش محور
الکتروموتور چینی میگردد. پیچه اصلی که از سیم ضخیم تری ساخته شده‌است
الکتروموتور چینی را همیشه درحالت چرخش باقی نگه می‌دارد. گشتاور آغازین کم است مثلاً 100 تا 175 درصد گشتاور نامی است.
الکتروموتور چینی برای استارت جریانی زیاد طلب می‌کند، که تقریباً 700 تا 1000 درصد جریان نامی است. گشتاور حداکثر تولید شده نیز در محدوده 250 تا 350 درصد از گشتاور نامی می‌باشد.کاربریهای خوب برای
الکتروموتور چینی فاز شکسته شامل سنگ سمباده های کوچک، دمنده‌ها و فنهای کوچک و دیگر دستگاههایی با نیاز به گشتاور آغازین کم و با نیاز به قدرت 1/20 تا 1/3 اسب بخار می‌باشد.این
الکتروموتور چینی ها در کاربریهایی که نیاز به روشن و خاموش کردنهای پیاپی و یا نیاز به گشتاور زیاد دارند مناسب نمیباشند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با
استارت خازنی
این نوع همان
الکتروموتور چینی با فاز شکسته، اصلاح شده با خازنی سری با آن برای بهبود استارت است. همانند
الکتروموتور چینی معمولی با فاز شکسته، این نوع
الکتروموتور چینی یک سوئیچ گریز از مرکز داشته که هنگامی که محور
الکتروموتور چینی به 75 درصد سرعت نامی می‌رسد، پیچه استارت را از مدار خارج می‌نماید. از آنجا که خازن در مدار استارت است، گشتاور استارت بیشتری تولید می‌کند که معمولاً در حدود 200 تا 400 درصد گشتاور نامی است و جریان استارت معمولاً بین 450 تا 575 درصد جریان نامی است که بسیار کمتر از
الکتروموتور چینی با فاز شکسته و بعلت سیم ضخیمتر در مدار استارت است. نوع اصلاح شده‌ای از
الکتروموتور چینی با استارت خازنی،
الکتروموتور چینی با استارت مقاومتی است. در این نوع
الکتروموتور چینی خازن استارت با یک مقاومت جایگزین شده‌است.
الکتروموتور چینی با استارت مقاومتی در کاربریهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان گشتاور استارت، کمتر از مقداری که
الکتروموتور چینی با استارت خازنی تولید می‌کند لازم است. صرف نظر از هزینه، این
الکتروموتور چینی امتیازات عمده‌ای نسبت به
الکتروموتور چینی با استارت خازنی ندارد. این
الکتروموتور چینی ها در انواع مختلف کاربریهای پولی و تسمه‌ای مانند تسمه نقاله‌های کوچک و در پمپها، دمنده‌های بزرگ و کاربریهای چرخ دنده‌ای به خوبی استفاده می‌شوند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با
خازن دائمی اسپلیت
این
الکتروموتور چینی تک فاز نوعی خازن دائماً متصل به صورت سری به پیچه استارت دارد. این کار سبب آن می‌شود که پیچه استارت تازمانی که محور
الکتروموتور چینی به سرعت چرخش نامی خود برسد بصورت پیچه‌ای کمکی عمل کند. از آنجا که خازن عملکرد اصلی، باید برای استفاده مداوم طراحی شده باشد، نمی‌تواند توان استارتی معادل یک
الکتروموتور چینی استارت خازنی ایجاد نماید. گشتاور استارت یک
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی معمولاً کم و در حدود 30 تا 150 درصد گشتاور نامی‌است.
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی، جریان راه اندازی پایینی دارند که معمولاً در کمتر از 200 درصد جریان نامی است که آنها را برای کاربریهایی دارای پریود‌های خاموش-روشن با سرعت بالا بسیار مناسب می‌سازد. این
الکتروموتور چینی تک فاز امتیازات فراوانی دارند. طراحی
الکتروموتور چینی براحتی برای استفاده با کنترل کننده‌های سرعت دوران می‌تواند اصلاح شود. همچنین می‌توانند برای بازدهی بهینه و ضریب توان بالا در بار نامی طراحی شوند. آنها به عنوان قابل اطمینان‌ترین
الکتروموتور چینی تک فاز مطرح می‌شوند. مخصوصا به این خاطر که به سوئیچ گریز از مرکز نیازی ندارند. این
الکتروموتور چینی ها بسته به طراحیشان کاربری بسیار متنوعی دارند که شامل فنها، دمنده‌ها با نیاز به گشتاور استارت کم و پریودهای کاری غیر دائمی مانند بازکننده‌های درب گاراژها می‌شود.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC
استارت با خازن /
کارکرد با خازن
این
الکتروموتور چینی تک فاز، همانند
الکتروموتور چینی با استارت خازنی، خازنی از نوع استارتی در حالت سری با پیچه کمکی برای گشتاور زیاد استارت دارد. همچنین مانند یک
الکتروموتور چینی تک فاز با خازن دائمی، خازنی از نوع کارکرد دائم دارد که درکنار خازن استارت در حالت سری با پیچه کمکی است که بعد از شروع به کار
الکتروموتور چینی از مدار خارج می‌شود. این حالت سبب بوجود آمدن گشتاوری اضافی می‌شود. این نوع
الکتروموتور چینی تک فاز می‌تواند برای بازده بیشتر طراحی شود. این
الکتروموتور چینی بخاطر خازنهای کارکرد دائم و استارت و سوئیچ گریز از مرکز آن نسبتا پرهزینه‌است. این
الکتروموتور چینی می‌تواند در بسیاری از کاربریهایی که از هر
الکتروموتور چینی تک فاز دیگری انتظار می‌رود استفاده شود. این کاربریها شامل ماشینهای مرتبط با چوب، کمپرسورهای هوا، پمپهای آب فشار قوی، پمپهای تخلیه و دیگر کاربردهای نیازمند گشتاورهای بالا می‌شوند.

الکتروموتور چینی تک فاز القایی AC با
قطب سایه دار (با
حلقه اتصال کوتاه)

الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه دار فقط یک پیچه یا کلاف اصلی دارند و پیچه یا کلاف راه انداز ندارند.
استارت خوردن بوسیله طرح خاص آن که حلقه پیوسته مسی ای را دور قسمت کوچکی از هر قطب
الکتروموتور چینی حلقه می‌کند انجام می‌شود. این سایه که قطب را دو تکه می‌کند سبب می‌شود که میدان مغناطیسی ای ضعیفتر در ناحیه سایه خورده نسبت به قسمت دیگر و در کنار آن بوجود آید. تعامل میان میدانها محور را به چرخش وامی دارد. چون
الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه خورده پیچه استارت، سوئیچ استارت ویا خازن ندارد از نظر الکتریکی ساده و ارزان است. همچنین سرعت آن را صرفا با تغییر ولتاژ یا بوسیله یک پیچه با چند دور مختلف می‌توان کنترل کرد. ساختار
الکتروموتور چینی تک فاز با قطب سایه خورده از نظر مکانیکی اجازه تولید انبوه را می‌دهد. درحقیقت این
الکتروموتور چینی به
الکتروموتور چینی یکبار مصرف معروفند. بدین معنی که جایگزین کردن آنها ارزانتر از تعمیر آنهاست.
الکتروموتور چینی تک فاز های با قطب سایه دار مشخصات مثبت زیادی دارند. اما چندین مورد عیب هم دارند. گشتاور استارت کم آن معمولاً 25 تا 75 درصد گشتاور نامی است. آنها
الکتروموتور چینی با اتلاف بالا هستند که سرعتی حدود 7 تا 10 درصد سرعت سنکرون دارند. عموماً بازده این نوع
الکتروموتور چینی بسیار پایین است (کمتر از 20 درصد). هزینه اولیه پایین آن را برای قدرت کمتر یا کاربردهای با کار کمتر مناسب می‌سازد. شاید وسیعترین استفاده از آنها در فنهای چند سرعته برای استفاده خانگی است. ولی گشتاور کم،
الکتروموتور چینی تک فاز دارای قطب سایه دار را برای بیشتر کاربریهای صنعتی یا تجاری که در آنها کار مداوم یا پریود‌های گردش بیشتر معمول است غیر قابل استفاده می‌کند.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز
برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از
الکتروموتور چینی القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این
الکتروموتور چینی از اختلاف فاز موجود بین فازهای منبع تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می‌کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی‌های مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی‌ها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می‌شود که محور
الکتروموتور چینی سه فاز در جهت گردش میدان به حرکت در آید.
این نوع از
الکتروموتور چینی با نام
الکتروموتور چینی القایی معروف است. برای اینکه محور این
الکتروموتور چینی به حرکت درآید بایستی همواره محور
الکتروموتور چینی با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به
الکتروموتور چینی بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع
الکتروموتور چینی در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به
موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است. به سیم پیچهای روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در
الکتروموتور چینی همزمان وجود دارد،
الکتروموتور چینی سه فاز به صورت همزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز، به گردش در می‌آید.
الکتروموتور چینی همزمان (
سنکرون ) را می‌توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.
سرعت یک
الکتروموتور چینی AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان مغناطیسی استاتور، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در این نوع از
الکتروموتور چینی را می‌توان با داشتن دسته سیم پیچهای مختلف با تعداد قطبهای مختلف در بخش استاتور که با استفاده از آنها سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. همچنین با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه، میتوان کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت این نوع از
الکتروموتور چینی را داشت.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز قفس سنجابی
تقریباً 90 درصد از
الکتروموتور چینی القایی AC سه فاز از این نوعند. که
روتور آنها از نوع
قفس سنجابی است که قبلا توضیح داده شد. محدوده‌های طبقه بندی نیروی آنها از یک سوم تا چند صد اسب بخار است.
الکتروموتور چینی سه فاز از این نوع که در محدوده یک اسب بخار به بالا قرار دارند در مقایسه با
الکتروموتور چینی مشابه تک فاز کم هزینه ترند و می‌توانند در زمان
استارت با بارهای سنگینتر کار کنند.

الکتروموتور چینی القایی سه فاز
قفس سنجابی با
روتور سیم پیچی شده (
اسلیپ رینگ )

الکتروموتور چینی با حلقه لغزان یا
الکتروموتور چینی با روتور سیم پیچی شده، نوعی از
الکتروموتور چینی القایی قفس سنجابی است. درحالی که
استاتور در این
الکتروموتور چینی همانند
الکتروموتور چینی قفس سنجابی است یک سری از پیچها را روی روتور خود دارد که در حالت مدارکوتاه نیستند ولی به یک سری از رینگهای لغزان ختم می‌شوند. این پیچه‌ها در اضافه کردن مقاومتها و خازنهای خارجی سودمندند. لغزش لازم برای تولید گشتاور حداکثر نهایی مستقیماً با مقاومت روتور متناسب است. در
الکتروموتور چینی با حلقه لغزان مقاومت موثر روتور با اضافه کردن مقاومت خارجی میان حلقه‌های لغزان کاهش میابد. بنابراین امکان بدست آوردن لغزش بیشتر و همچنین گشتاور حداکثر نهایی در سرعتهای کمتر وجود دارد. یک مقاومت خارجی می‌تواند در سرعت تقریباً صفر را نتیجه دهد که گشتاو حداکثر نهایی بسیار زیادی با جریان استارت کم را تولید می‌کند. هنگامی که محور
الکتروموتور چینی شتاب می‌گیرد مقدار مقاومت می‌تواند کاهش یابد تا مشخصات
الکتروموتور چینی برای کارهایی با فشار کاری زیاد مناسب شود. هنگامی که
الکتروموتور چینی به سرعت دوران نامی می‌رسد خازنهای خارجی از مدار خارج می‌شوند و این یدین معنی است که اکنون
الکتروموتور چینی به عنوان یک
الکتروموتور چینی القایی استاندارد کار می‌کند.
این نوع
الکتروموتور چینی برای فشارهای استاتیکی ثابت که درآنها گشتاور نهایی باید در سرعت تقریباً صفر تولید شده و
الکتروموتور چینی درکمترین زمان و با کمترین مصرف جریان تا سرعت نامی شتاب گیرد ایده‌آل است. قسمت انتهایی
الکتروموتور چینی با حلقه لغزان که در آن حلقه‌ها به همراه مجموعه جاروبکها است به نگهداری منظم نیاز داردکه از نظر قیمت، استاندارد بودن آن را به عنوان یک
الکتروموتور چینی القایی قفس سنجابی غیر ممکن می‌کند. اگر پیچه‌ها کوتاهتر شده و استارت زده شود معمولاً جریان بالا از روتور در حالت توقف عبورمی کند که در حد 1400 درصد است. درحالیکه در این حالت درآن گشتاوری در حد 60 درصد تولید می‌نماید که در بسیاری از کاربریها امکان پشتیبانی چنین موردی نیست. با تغییر مقاومتهای روتور منحنی سرعت گشتاور تعدیل می‌گردد که بدین وسیله سرعتی که درآن
الکتروموتور چینی در بار مشخصی کارمی کند تعدیل می‌شود. مقدار اضافه بار می‌تواند سرعت را تا 50درصد سرعت سنکرون کاهش دهد. خصوصاً هنگامی که بار، از انواعی با نیاز به گشتاور – سرعتهای مختلف مثل پرسهای چاپ یا کمپرسورها است. کاهش سرعت تا زیر 50درصد بازده را به خاطر اتلاف انرژی در مقاومتها به شدت کاهش می‌دهد. این نوع
الکتروموتور چینی در کاربریهایی با چرخش با گشتاور و سرعتهای مختلف مانند پرسهای چاپ، کمپرسورها، تسمه نقاله‌ها، بالابر‌ها و آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الکتروموتور چینی پله ای یا
سرو
نوع دیگری از
الکتروموتور چینی ،
الکتروموتور چینی
پله‌ای یا
سرو موتور است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهایی با کنترل الکترونیکی روشن-خاموش شدن خارجی، کنترل می‌شود. یک
الکتروموتور چینی پله‌ای ترکیبی از یک
الکتروموتور چینی DC و یک
سلونوئید است.

الکتروموتور چینی پله‌ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالتهای موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما
الکتروموتور چینی پله‌ای کنترل شده، می‌توانند بسیار آرام بچرخند.
الکتروموتور چینی پله‌ای کنترل شده با رایانه یکی از فرم‌های سیستم‌های تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان بار باشند.

الکتروموتور چینی خطی
یک
الکتروموتور چینی خطی اساساً یک
الکتروموتور چینی است که از حالت دوار درآمده تا بجای اینکه یک گشتاور گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان
الکترومغناطیسی سیار در طولش، بوجود آورد.
الکتروموتور چینی خطی اغلب
الکتروموتور چینی القایی یا پله‌ای هستند.
فروشنده
الکتروموتور فلنج دار -
الکتروموتور چینی سه فاز
از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


نمایندگی فروش الکتروموتور چینی

نمایندگی فروش الکتروموتور چینی سه فاز

نمایندگی فروش الکتروموتور چینی تک فاز

وارد کننده الکتروموتور چینی

وارد کننده الکتروموتور چینی تک فاز

وارد کننده الکتروموتور چینی سه فاز

نماینده فروش ااکتروموتور چینی

نماینده فروش الکتروموتور چینی سه فاز

نماینده فروش الکتروموتور چینی تک فاز

لیست قیمت الکتروموتور چینی

لیست قیمت الکتروموتور چینی تک فاز

لیست قیمت الکتروموتور چینی سه فاز

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.